Aspecte legale

Termeni, condiţii şi politici

I. Condiții de utilizare

Acest site web (denumit în continuare SITE) este administrat de firma BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL (denumită în continuare SOCIETATEA), cu sediul social în strada Calea Stefăneasca nr.7, oraş Ştefăneşti, judeţul Arges, având codul de înregistrare fiscală 29445961, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/1660/2011, telefon 0721.415.315SOCIETATEA depune eforturi pentru menținerea corectitudinii informațiilor de pe site-ul www.masaj.ro. Unele caracteristici sau prețul produselor prezentate pe SITE, pot fi modificate de către SOCIETATE fără preaviz sau pot conține erori de operare.

Acest site nu este un site de comerţ online, SOCIETATEA nu procesează şi nu acceptă plăti online. Acest site are exclusiv scopul de a prezenta produsele noastre pe care le putem produce la comanda clienţilor noştri la termene de livrare variabile în funcţie de perioada din an, mărimea comenzii şi alţi factori variabili. 

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerenta structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însa SOCIETATEA face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante. SITE-ul poate contine si link-uri catre alte site-uri. SOCIETATEA nu este responsabila de politica de confidentialitate practicata de acestea precum si de orice alta informatie mentionata pe aceste site-uri.

II. Procesarea și livrarea comenzilor

a) Comenzile online

Procesarea comenzilor online se va face în ordinea înregistrarii lor în sistem, intervalul maxim de timp necesar procesarii unei comenzi fiind intre 24 – 48 ore lucrătoare. Dupa procesarea comenzii veți fi contactat telefonic sau prin e-mail pentru a stabili detaliile de livrare. Comenzile primite la sfârsitul săptămânii vor fi procesate începând de luni în ordinea primirii lor.

Termen de livrare:  în perioadele cele mai aglomerate, termenul maxim de livrare poate depăşi 30 de zile lucrătoare, în perioade normale, termenul de livrare cel mai frecvent este de aproximativ 14 zile lucrătoare. De aceea, în cazul în care aveți un termen limită la care doriți să primiți masa dvs de masaj, vă rugăm să plasați comanda cu minim 3 săptămâni în avans.

Anularea comenzilor realizate online se face  telefonic la numărul: 0721.415.315 în maxim 24 de ore de la plasarea comenzii.

b) Comenzile telefonice

Comenzile pot fi plasate telefonic în intervalul luni-vineri, între orele 9.00 -17.00, la numarul 0721.415.315 sau 0742.030.830. Acestea vor fi procesate în ordinea primirii lor. 

III. Modalitatea de plată

În prezent, modalitățile de plată puse la dispoziție de către SOCIETATE sunt: plata cash la livrare sau plata prin ordin de plată.

Plata in numerar: Plata cu numerar se face in lei, integral, la livrare către reprezentantul firmei de curierat.

Ordin de plataPlata prin Ordin de plata se face în  baza facturii proforme emise de SOCIETATE, in urma confirmarii telefonice a comenzii cu un consultant de vanzari. Livrarea produselor se face dupa confirmarea platii.

IV. Politica de confidențialitate

SOCIETATEA prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la utilizatori / clienți a datelor personale necesare procesării și livrării comenzilor si se obliga sa respecte dispozitiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Datele sunt stocate în baze de date iar SOCIETATEA va lua toate masurile pentru protectia lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale. Pentru livrarea comenzilor, SOCIETATEA va transmite datele cu caracter personal culese de la CLIENTI catre firma de curierat care va livra produsele. Prin inscrierea pe SITE / efectuarea unei COMENZI si completarea datelor personale in formularele de inscriere, UITLIZATORII/CLIENTII declară ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:

 • primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing etc.)
 • participarea la concursuri, promoții;

Rectificarea și actualizarea datelor

SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL va depune eforturi pentru actualizarea permanentă a datelor și rectificarea celor greșite. La cererea scrisă, datată și semnată a persoanei (EXPEDITOR sau Beneficiar, după caz), SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL vor realiza, în mod gratuit, după caz:

 1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legilor în vigoare, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legilor în vigoare;
 3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. 1. sau 2., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. Cererea scrisă, datată și semnată, va fi trimisă către SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL la adresa înscrisă mai jos în acest formular.

Dreptul de opoziție

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată va înainta cătreSC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arată dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de postă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL va comunica persoanei vizate măsurile luate precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alineatului anterior.

În plus fată de cele de mai sus, pentru clienții Serviciilor de încasare și transfer a sumelor către bancă, nu se vor face nici un fel de prelucrări ale datelor acestora referitoare la CONTUL IBAN, SUMA transferată sau BANCA către care se face transferul, și nu se vor face nici un fel de corelații între aceste date, exceptând cele interne ale SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL pentru scopuri de verificare și analiză a tranzacțiilor efectuate și pentru raportarea tranzacțiilor către banca destinatarului sumei precum și pe cele realizate la cererea justificată legal a autorităților statului.

SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRLL va respecta întocmai prevederile acestei Declaratii de confidențialitate – Politică de confidențialitate. În situația în care considerați necesare clarificări suplimentare vă rugam nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon menționat mai jos.

SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL iși rezervă dreptul de a modifica prezenta Declarație de cofidențialitate – Politică de confidențialitate fără o înstiințare prealabilă, în conformitate cu legislația în vigoare. Vă rugăm solicitati să revedeți Declaratia de confidențialitate – Politica de confidențialitate din timp în timp pentru a fi la curent cu cea mai recentă verșiune a acesteia.

Informații clienți:

0721.415.315 0742.030.830

SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL

strada Calea Stefăneasca nr.7, oraş Ştefăneşti, judeţul Arges,

www.masaj.ro

SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL (denumită în continuare și ”firma” sau “noi”, “noastră”) depune toate diligentele în vederea protejării confidențialității tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectează, prelucrează și stochează.

Scopul si natura prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de către BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL  sunt prelucrate exclusiv în scopul vânzării de produse si/sau prestării de servicii solicitate de dvs., pentru a vă confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea, pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare, pentru conformare cu legile in vigoare.

Schimbarea scopului prelucrarii datelor, fie partial, fie integral, se va efectua numai cu consimtamantul dvs.

Tipul de date cu caracter personal colectate si prelucrate:

Date solicitate in cazul vânzării de produse: nume si prenume, telefon de contact, adresa de facturare, adresa de livrare, numele și prenumele persoanei care primește coletul, telefonul persoanei care primește coletul, adresa de e-mail.

Modalitatile de colectare a datelor cu caracter personal ale clienților, fie in format fizic sau digital sunt prin intermediul:

 • Formularelor online (de comanda, cerere de oferta, contact) de pe siteul deținut de SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL, respectiv: www.masaj.ro
 • Apelurilor telefonice primite de la dvs.
 • Mesajelor pe email transmise catre noi

 Stocarea datelor

Datele se prelucreaza pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, la dispozițiile privind arhivarea.

Transmiterea datelor

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL  numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dvs. și pot fi dezvăluite, organismului de supraveghere conform legislației aplicabile, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, partenerilor contractuali ai BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL  (firme de curierat, împuterniciți către care am externalizat anumite servicii etc.) și în orice alte situații justificate cu înștiințarea în prealabil a persoanei vizate. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale.

Partenerii contractuali catre care firma transmite date cu caracter personal:

Fan Courier/Urgent Curier/X Curier – datele transmise: nume si prenume persoana de contact, telefonul persoanei de contact, adresa de livrare; in scopul expedierii comenzilor.

Protejarea datelor

BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.

BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.SC BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL  utilizează metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare si doar datele personale necesare scopurilor specificate. BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deține si analizeaza noi solutii pentru imbunatatirea sistemelor de securitate.

Drepturile persoanei vizate

Drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 de care beneficiati sunt: dreptul de informare și acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, beneficiati de dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Exercitarea dreptului de ștergere conduce la incheierea contractului, BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL  având obligația legală de a păstra datele în baza cărora a fost facut contractul. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul datelor de contact de mai jos. Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea. Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

Contact Protectia datelor

Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteti contacta utilizând următoarele date de contact:

Adresa: strada Calea Stefăneasca nr.7, oraş Ştefăneşti, judeţul Arges
Email: administrativ@masaj.ro
Telefon:0721.415.315
Persoana responsabila: Viorel Mihai

Pe scurt

Site-ul www.masaj.ro utilizează cookie-uri proprii precum și cookie-uri plasate de terți. Acestea ne oferă un feedback valoros asupra modului în care site-ul este utilizat de către vizitatori, ne permit includerea de conținut de pe alte site-uri și ne permit să monitorizăm și să îmbunătățim eficiența website-ului precum și a campaniilor de publicitate online. Utilizarea modulelor cookie pe acest site nu este strict necesară, însă o parte din funcții sau din conținut nu vor fi disponibile dacă nu permiteți utilizarea cookie-urilor.

Detaliere: ce sunt modulele cookie?

Un modul cookie reprezintă un fișier text de mici dimensiuni trimis de un server unui navigator web (browser) și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Un cookie este format din 2 părți: nume și conținut (valoare). Durata de existență a unui cookie este determinată. Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator revizitează website-ul respectivCookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Pe www.masaj.ro folosim module cookie cu scopul de a monitoriza și îmbunătăți eficiența website-ului precum și a campaniilor de publicitate online.

Site-ul www.masaj.ro foloseste 2 categorii de module cookie:

 • Cookie-uri de Sesiune
 • Cookie-uri Persistente, atât proprii cât și Cookie-uri plasate de terți.

Cookie-uri de Sesiune

Acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului.

Cookie-uri Persistente

Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terti) – care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: un video sau o reclama). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte, de asemenea, reglementările legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii terti: Google Analytics, Facebook, Twitter, Youtube.

Care este durata de viaţă a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Asa cum am mentionat mai sus, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul, iar alte cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Cookie-uri de performanta:

Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor:

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac.

Cookie-uri pentru geotargetting:

Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul – chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet.

Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile
Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face site-ul nostru dificil de vizitat si folosit.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in „optiuni” sau in meniul de „preferinte” al browserului dumneavoastra. Pentru a intelege aceste setari, puteti folosi optiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Mai multe informații despre modulele cookie:

aboutcookies.org
youronlinechoices.com/ro/

Reclamațiile privind produsele furnizate de către BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL pot fi înaintate de către clienții noștri în oricare din următoarele moduri:

 • telefonic, la numărul de telefon: 0721.415.315
 • prin email, la adresa: administrativ@masaj.ro
 • prin poștă, la adresa: strada Calea Stefăneasca nr.7, oraş Ştefăneşti, judeţul Arges,

Reclamațiile trebuie să conțină numele, datele de identificare și contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum și descrierea aspectelor reclamate.

ANPC – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului
Info consumator: 0800.080.999 sau 021.9551
www.anpc.ro

Scopul si natura prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate de către BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL  sunt prelucrate exclusiv în scopul vânzării de produse si/sau prestării de servicii solicitate de dvs., pentru a vă confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea, pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare, pentru conformare cu legile in vigoare. Schimbarea scopului prelucrarii datelor, fie partial, fie integral, se va efectua numai cu consimtamantul dvs.

Tipul de date cu caracter personal colectate si prelucrate:

Date solicitate in cazul vânzării de produse: nume si prenume, telefon de contact, adresa de facturare, adresa de livrare, numele și prenumele persoanei care primește coletul, telefonul persoanei care primește coletul, adresa de e-mail.

Modalitatile de colectare a datelor cu caracter personal ale clienților, fie in format fizic sau digital sunt prin intermediul:

 • Formularelor online (de comanda, cerere de oferta, contact) de pe siteul deținut de BIO MEDIA DESIGN SRL , respectiv: www.masaj.ro
 • Apelurilor telefonice primite de la dvs.
 • Mesajelor pe email transmise catre noi

Stocarea datelor

Datele se prelucreaza pe tot parcursul relației contractuale și, după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, la dispozițiile privind arhivarea.

Transmiterea datelor

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către BIO MEDIA DESIGN SRL  numai în vederea îndeplinirii scopului amintit mai sus și urmărind protejarea cu prioritate a drepturilor dvs. și pot fi dezvăluite, organismului de supraveghere conform legislației aplicabile, autorităților și instituțiilor publice în baza obligațiilor de drept public, partenerilor contractuali ai BIO MEDIA DESIGN SRL  (firme de curierat, împuterniciți către care am externalizat anumite servicii etc.) și în orice alte situații justificate cu înștiințarea în prealabil a persoanei vizate. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale.

Partenerii contractuali catre care firma transmite date cu caracter personal:

Fan Courier/Urgent Curier/X Curier – datele transmise: nume si prenume persoana de contact, telefonul persoanei de contact, adresa de livrare; in scopul expedierii comenzilor.

Protejarea datelor

 BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate.

 BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. BIO MEDIA DESIGN SRL  utilizează metode si tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare si doar datele personale necesare scopurilor specificate.

 BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deține si analizeaza noi solutii pentru imbunatatirea sistemelor de securitate.

Drepturile persoanei vizate

Drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 de care beneficiati sunt: dreptul de informare și acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, beneficiati de dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Exercitarea dreptului de ștergere conduce la incheierea contractului, BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL  având obligația legală de a păstra datele în baza cărora a fost facut contractul. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul datelor de contact de mai jos. Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea. Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.

Contact Protectia datelor

Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, precum și pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, ne puteti contacta utilizând următoarele date de contact:

Adresa: n strada Calea Stefăneasca nr.7, oraş Ştefăneşti, judeţul Arges
Email: administrativ@masaj.ro
Telefon: 0721.415.315
Persoana responsabila: Viorel Mihai

Conform legislației în vigoare, produsele pot fi returnate în următoarele condiții:

 • să nu se depășească  14 zile de la data livrării produselor,
 • să fie în aceeași stare în care a fost livrat, sigilat, neutilizat și însoțit de eventualele accesorii/cadouri cu care a fost livrat.

Returnarea se face pe baza unei cereri de returnare scrisă, datată și semnată de către cumpărător și trimisă pe email la administrativ@masaj.ro sau prin curier la sediul social al firmei din strada Calea Stefăneasca nr.7, oraş Ştefăneşti, judeţul Arges.

Returnarea produselor trebuie să se facă împreună cu toate accesoriile și fără să prezinte nicio urmă de deteriorare sau uzură. Toate costurile de retur și livrare a produsului corect vor fi suportate de  BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL în situația în care produsul achiziționat nu a corespuns cu specificațiile tehnice prezentate pe www.masaj.ro. În orice altă situație, clientul va suporta cheltuielile de retur. BIO DESIGN ALEA RETAIL SRL va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 30 de zile de la data denunțării în scris a contractului/comenzii. Nu se acceptă pentru returnare, produsele care au fost desigilate, uzate, prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri etc.

Acest articol este valabil doar în condițiile în care clientul este persoană fizică, în conformitate cu legislația în vigoare privind încheierea contractelor la distanță.

0